Giỏ hàng

Tổng: 0 vnđ

Danh mục sản phẩm

Cần Chiến Lang 4.5H

1.300.000 vnđ


Các lựa chọn

Đơn vị tính: 3.6m
Chiều dài (m) Số lóng Thu gọn (cm) ĐK Ngọn(mm) ĐK Gốc (mm) Trọng Lượng (g) Dây Thẻo
360 4 108 1.2 23.4 73 1.0#
450 5 122.5 1.3 23.5 108 1.0#
540 5 119.5 1.3 25 146 1.0#
630 6 119.5 1.3 25 199 1.0#
720 7 119.5 1.3 26.5 264 1.0#