Giỏ hàng

Tổng: 0 vnđ

CARDIFF S72L

7.350.000 vnđ
Đơn vị tính:
Danh mục: Cần Máy SHIMANO
Length(m): 2.18
Weight(g): 109
Closed length(cm): 112.8
Lure(g): 4~18
Line(lb): 4~10
Nylon(PE): 0.4~1.0
Carbon(%): 96.1