Giỏ hàng

Tổng: 0 vnđ

CARDIFF S77ML

8.100.000 vnđ


Đơn vị tính:
Danh mục: Cần Máy SHIMANO
Length(m): 2.31
Weight(g): 135
Closed length(cm): 119.6
Lure(g): 5~25
Line(lb): 6~16
Nylon(PE): 0.6~1.5
Carbon(%): 95.3